www.sunmochina.com
您所在的位置:首页 > 客户服务 > 实施流程

神州讯盟软件实施流程

 
 1.与专人辅导、沟通
 
 2.软件安装
 
 3.初始化设置
 
 4.分角色内部测试
 
 5.协助导入数据
 
 6.集训
 
 7.分部门培训
 
 8.3正式使用
 
 9.30天跟踪指导服务
 
 10.软件验收
 • 咨询热线:0755-82971718
 • 成就客户、成就自己,致力于双赢及多赢的合作